تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دبیر خانه : ایران – اهواز – خیابان سی متری  – خیابان وکیلی نبش مسلم – پلاک ۱۱۵  مرکز پشتیبانی :  آرمان ارتباطات خوزستان 
شماره تلفن دبیر کل سمینار : ۰۹۱۶۸۰۴۶۵۲۹ مرکز پشتیبانی : ۰۹۳۷۱۹۰۵۴۲۴  هماهنگی : ۰۹۳۰۱۱۰۶۵۲۹
آدرس ایمیل دبیر کل سمینار : alimoarefizadeh22@gmail.com پشتیبانی فنی : alimoarefizadeh22@gmail.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.arman-khz.ir

ارتباط با ما

موقعیت ما