احمد عامری

احمد عامری
About احمد عامری روابط عمومی هنر مردم داری است
کنفرانس سالیانه آموزشی، تخصصی روابط عمومی‌های استان خوزستان برگزار می‌شود
بهمن, ۱۳۹۶ بدون نظر اخبار
کنفرانس سالیانه روابط عمومی های خوزستان ششمین کنفرانس سالیانه آموزشی، تخصصی روابط عمومی‌های استان خوزستان، ۲۶ بهمن‌ماه جاری در اهواز برگزار می‌شود. به گزارش دبیرخانه کنفرانس، ششمین کنفرانس سالیانه آموزشی، تخصصی روابط عمومی‌های استان خوزستان، ۲۶ بهمن‌ماه با موضوع “ارتباطات، اشتغال و سرمایه‌گذاری” در تالار امام رضا(ع) شهرک نفت ...
ادامه مطلب