دبیر کل شش دوره کنفرانس روابط عمومی استان خوزستاننام و نام خانوادگی: خسرو ممبینی

نام پدر: مراد    تاریخ تولد: ۲۰/۱۱/۳۹

محل سکونت: اهواز

ایمیل: kmombeni@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

۱- لیسانس بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  (سال ۱۳۷۳)

۲-فوق لیسانس علوم اجتماعی(جمعیت شناسی) از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر   (سال ۱۳۸۸)

سوابق شغلی:

۱-کارشناس بهداشت – مسئول بهداشت و درمان و رئیس مرکز بهداشت جمعا” بمدت بیست سال

۲- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بمدت ده سال

۳- فعلا بازنشسته دانشگاه از سال ۱۳۸۹

سوابق آموزش :

۱-تدریس دروس بهداشت خانواده ، تنظیم خانواده و جمعیت در دانشگاههای آزاد اسلامی اهواز و مسجد سلیمان بمدت پنج سال

۲-تدریس دروس روابط عمومی و تبلیغات در دانشگاههای علمی کاربردی اهواز بمدت چهار سال

۳-تدریس دوره های ضمن خدمت روابط عمومی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

آثار ، انتشارات ، افتخارات و موفقیت های اجرایی :

۱- سردبیر خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

۲- سرپرستی روزنامه آرمان روابط عمومی در استان خوزستان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

۳-ارائه مقاله در اولین همایش ملی جامعه ایمن تهران ۱۳۸۷

۴-کسب عنوان کارمند نمونه در سطح وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۷۹

۵- کسب چندین عنوان مقام اول و دوم در جشواره های روابط عمومی برتر وزارت بهداشت و درمان

۶-برگزاری دهها سمینار  آموزشی و تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

۷- شرکت در بیست کارگاه کشوری روابط عمومی

۸- شرکت در هفت سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

۹- برگزاری و دبیر شش سمینار استانی روابط عمومی استان خوزستان

۱۰- عضو علی البدل شورای اسلامی کلانشهر اهواز دوره چهارم

۱۱- عضو انجمن جمعیت شناسان ایران

۱۲- دریافت تشویق نامه و تقدیر نامه از مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت و دانشگاه